28 Led

Zemní práce

Nabízíme komplexní dodávku zemních prací v jakémkoliv rozsahu od
maloobjemových prací až po rozsáhlé terénní úpravy při stavbě velkých
logistických areálů:

 • sejmutí ornice
 • vykopávky, odkopávky,
  hloubení jam a rýh v horninách třídy 1 až 7
 • přemístění výkopku
  v terénu mimo komunikace
 • přeprava výkopku
 • úprava pláně
 • násypy hutněné i nehutněné
 • zpevněné plochy včetně
  dodání materiálu nebo z materiálu zákazníka
 • zajištění vylepšení
  vlastností místního materiálu
 • hrubé terénní úpravy
Share