Category Services Tab 2

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost Zajišťujeme a nabízíme komplexní inženýrskou činnost od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudační řízení: zajištění dokladu a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení geodetická měření, vytyčení hranic, zaměření věcných břemen zpracování stavební dokumentace zpracování projektu nových přípojek do objektu vypracování žádosti o stavební povolení doplnění podkladu k žádosti o stavební povolení podle

Read More

Recyklace

Recyklace Klademe velký důraz na bezpečnost, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí, a proto se snažíme odpady v maximální míře materiálově využívat před jejich ukládáním na skládky. Jedná se zejména o cihelný a betonový odpad, který se díky recyklační lince snažíme v co největší míře recyklovat. V rámci recyklace jsme schopni poskytnout následující služby po celém území ČR: drcení a třídění

Read More

Demolice

Demolice Provádíme demolice výškových objektů, objektů v hustě zastavěných oblastech, ve stísněných prostorech, včetně rozsáhlých staveb, jako jsou třeba průmyslové areály. Zajistíme také likvidaci odpadů a suti po demolici. Demolovaný materiál recyklujeme a s odpadem nakládáme dle legislativních požadavků, ať už jde o nebezpečný nebo ostatní odpad. Všechny tyto činnosti realizujeme za pomoci námi navržených technologických postupů. Pro tyto

Read More

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě V rámci provádění inženýrských sítí můžeme do těchto činností zahrnout realizaci: splaškových, dešťových či jiných kanalizací vodovodních řádů plynovodů horkovodů elektro přípojek přeložek veškerých inženýrských sítí Také provádíme geodetické zaměření provedených prací, úpravu terénu po ukončení prací včetně pokládky dlažby, chodníků, úpravy komunikací. Všechny tyto práce jsme schopni zajistit tzv. na klíč, včetně

Read More

Autodoprava

Autodoprava Svým zákazníkům jsme schopni nabídnout vnitrostátní a mezinárodní nákladní autodopravu. Díky široké škále vozidel je firma schopna přepravit veškeré stavební a demoliční odpady kategorie O/N a přepravu sypkých hmot. K nabídce těchto služeb rovněž patří přeprava nadrozměrného nákladu (pracovní stroje, objemné předměty a konstrukce).

Read More

Stavební práce

Stavební práce V rámci zdokonalování a komplexnosti nabízených služeb provádíme také stavební činnost, která zahrnuje například výstavby, opravy a rekonstrukce provozních budov, stavebních objektů, základových konstrukcí, dopravních a obslužných komunikací. Široké portfolio dalších našich služeb nám poskytuje možnost realizovat Vaši zakázku od A-Z s minimem subdodávek a můžeme tak zaručit kvalitu práce.

Read More
28 Led

Zemní práce

Zemní práce Nabízíme komplexní dodávku zemních prací v jakémkoliv rozsahu od maloobjemových prací až po rozsáhlé terénní úpravy při stavbě velkých logistických areálů: sejmutí ornice vykopávky, odkopávky, hloubení jam a rýh v horninách třídy 1 až 7 přemístění výkopku v terénu mimo komunikace přeprava výkopku úprava pláně násypy hutněné i nehutněné zpevněné plochy včetně dodání materiálu nebo z materiálu zákazníka zajištění

Read More
Created by: IziArt.cz