Inženýrské sítě

V rámci provádění inženýrských sítí můžeme do těchto činností zahrnout
realizaci:

 • splaškových, dešťových či
  jiných kanalizací
 • vodovodních řádů
 • plynovodů
 • horkovodů
 • elektro přípojek
 • přeložek veškerých inženýrských sítí
 • Také provádíme geodetické
  zaměření provedených prací, úpravu terénu po ukončení prací včetně
  pokládky dlažby, chodníků, úpravy komunikací. Všechny tyto práce
  jsme schopni zajistit tzv. na klíč, včetně konzultací s investorem,
  komunikací se státními institucemi, vlastníky pozemků dotčených sítí
  až po vlastní realizaci.
Share