Inženýrská činnost

Zajišťujeme a nabízíme komplexní inženýrskou činnost od přípravy zakázky
přes realizaci až po kolaudační řízení:

 • zajištění dokladu a
  vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání
  stavebního povolení
 • geodetická měření,
  vytyčení hranic, zaměření věcných břemen
 • zpracování stavební
  dokumentace
 • zpracování projektu nových
  přípojek do objektu
 • vypracování žádosti
  o stavební povolení
 • doplnění podkladu
  k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavku
  stavebního úřadu
 • získání souhlasu vlastníku
  sousedících pozemku a staveb na nich a dotčených organizací a osob
 • vypracování a podpis smluv
  o smlouvách budoucích
 • vypracování a podpis smluv
  o věcném břemeni
 • organizování předepsaných
  zkoušek apod.
 • zajištění kolaudačního
  rozhodnutí a odstranění případných vad
 • vklad smluv na příslušný
  katastrální úřad
 • vyjádření dotčených
  vlastníků a správců inženýrských sítí
 • vytýčení podzemních řádů
 • vydání územního,
  stavebního a kolaudačního řízení
Share